TRANS PERSONEN ZIJN ZOVEEL MEER DAN HUN FYSIEKE TRANSITIE

TRANS PERSONEN ZIJN ZOVEEL MEER DAN HUN FYSIEKE TRANSITIE

“Wederom ging het gesprek hoofdzakelijk over onze lichamen”

Het is tijd voor een shift in het gesprek over trans personen, stel ik in dit artikel. “Staar je niet blind op onze fysieke transitie. Stel andere vragen en denk samen na over de verbindende rol die trans personen kunnen hebben in onze huidige samenleving.” –

Een aantal jaar terug richtte ik Gendertalent op, een organisatie die trans personen ondersteunt bij het verwerven van een plek op de arbeidsmarkt. In de gesprekken die mijn collega’s en ik voeren met trans personen over hun zoektocht naar een plek in de maatschappij komt vrijwel altijd een behoefte aan zingeving naar voren. Onze organisatie zou geen bestaansrecht hebben wanneer we dit essentiële onderdeel zouden weglaten uit de gesprekken. Want hoe vertaal je de wijsheid die je opdoet tijdens je transitie, een reis door de diepe krochten van je ziel, naar een baan?

Millennia geleden hadden trans personen een duidelijke rol in veel culturen. Ze werden bijvoorbeeld sjamaan en begeleidden mannen en vrouwen bij grote levensvragen. Ze vormden een brug tussen de materiële, tastbare wereld en de ontastbare, spirituele wereld. Onze samenleving, die ooit dicht bij de natuur stond, staat daar inmiddels verder vanaf dan ooit. Mij dunkt dat het daarom niet bijzonder vreemd is dat trans personen heden ten dage vaak worstelen met hun plek.

“Nikkie was opeens ‘een transgender’ in plaats van een creatieve geest”

Wat zou onze rol anno 2020 kunnen zijn? Sommige trans personen zetten hun wijsheid over beide uitersten – het mannelijke en het vrouwelijke – in om bruggen te slaan tussen mannen en vrouwen. Anderen komen tijdens de zoektocht naar hun ware zelf in contact met spiritualiteit en gebruiken hun unieke positie om het geestelijke met het aardse te verbinden. Maar bijna allemaal zwijgen we over het gedeelde gevoel van onze speciale plek in de samenleving die eeuwen geleden zo vanzelfsprekend was.

Toen YouTube-ster Nikkie de Jager onlangs haar transgender verleden wereldkundig maakte, schoof ik samen met Solange Dekker en Milly Lanser ‪aan bij Eva Jinek. In alle media – ook aan tafel bij Jinek – ging het gesprek wederom hoofdzakelijk over de verandering van onze lichamen, onze materie. Nikkie was opeens ‘een transgender’ in plaats van een creatieve geest. Foto’s van voor en na onze transities werden getoond. Keer op keer gingen de vragen over hoe onze omgeving op de verandering van onze lichamen reageerde. Wederom werd er blindgestaard op onze fysieke transitie, een beperkte doorsnede van onze verandering.

“We zijn toe aan de volgende stap in onze emancipatie.

Bij Jinek benadrukte ik onder meer dat juist een jongen met een conservatieve, christelijke achtergrond mij volledig accepteerde zoals ik ben. Ik geloof namelijk dat niet het neoliberale, materialistische wereldbeeld, maar juist een verbindend wereldbeeld uiteindelijk de weg is tot werkelijke acceptatie van jezelf (als trans persoon).

Tien jaar geleden werd mij verteld dat de wereld niet klaar was voor mij. Dit bleek natuurlijk onterecht. Wat mij betreft zijn we nu toe aan de volgende stap in onze emancipatie: laten zien wat onze ware plek is. Met andere woorden: laten we niet langer praten over transformeren, maar over inspireren.

Ik nodig trans personen, LHBTQ-organisaties, politici en media uit om samen deze shift te maken. Stel andere vragen, deel onze werkelijke verhalen en denk samen na over de verbindende rol die trans personen kunnen hebben in onze huidige samenleving. Laten we samen de wereld laten zien wat vrijheid van (zelf)expressie en vrijheid van levensbeschouwing werkelijk inhouden. Uiteindelijk verbinden deze twee vrijheden namelijk ons allemaal.

Artikel geschreven door Catharina Anastasia Romanova van Oranje-Nassau; Gepubliceerd: 27 januari 2020 Winq.nl

Lees ook: https://catharinaanastasia.com/2021/05/08/veranker-verdraagzaamheid-in-artikel1/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *